Sede electrónica Concello de Boqueixón

16:01:35 Martes 30 de novembro 2021

Información

Secretaría - Intervención

18/05/2021

EXPEDIENTE 2021/T001/000001. Orzamentos xerais do Concello de Boqueixón para o exercicio de 2021

No BOP núm. 90 publícase o anuncio de aprobación definitiva do orzamento xeral do Concello de Boqueixón para o exercicio 2021 

 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/05/14/2021_0000004032.pdf


Xustificantes de Publicación: