Sede electrónica Concello de Boqueixón

02:20:02 Xoves 28 de maio 2020
Estás en:

Información

Levántase a partir do 4 de maio de 2020 a prohibición relativa á realización dos mercados tradicionais con venda directa de produtos agrícolas e gandeiros do sector de alimentación e produtos perecedoiros.

6/05/20

Que en base á Resolución do 4 de maio de 2020 da Consellería do Medio Rural relativa á Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID- 19 en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

levántase a partir do 4 de maio de 2020 a prohibición relativa á realización dos mercados tradicionais con venda directa de produtos agrícolas e gandeiros do sector de alimentación e produtos perecedoiros. En todo caso, os operadores comerciais participantes e as persoas usuarias dos mercados locais quedarán sometidas ás seguintes normas específicas: OS POSTOS: - Recoméndase poñer á disposición da clientela luvas desbotables. - Indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda. - Recoméndase contar con dispensadores de xel desinfectante para uso de persoas vendedoras e persoas usuarias. A CLIENTELA: - A distancia mínima entre cada persoa usuaria do mercado será de 2 metros coas excepcións que establece ao efecto a normativa estatal. O concello de Boqueixón recomenda en todo caso, o USO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA VENDEDORES E CLIENTELA dos mercados tradicionais.

Levántase a partir do 4 de maio de 2020 a prohibición relativa á realización dos mercados tradicionais con venda directa de produtos agrícolas e gandeiros do sector de alimentación e produtos perecedoiros.

En todo caso, os operadores comerciais participantes e as persoas usuarias dos mercados locais quedarán sometidas ás seguintes normas específicas:

  • OS POSTOS: - Recoméndase poñer á disposición da clientela luvas desbotables. - Indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda. - Recoméndase contar con dispensadores de xel desinfectante para uso de persoas vendedoras e persoas usuarias.
  • A CLIENTELA: - A distancia mínima entre cada persoa usuaria do mercado será de 2 metros coas excepcións que establece ao efecto a normativa estatal.

O concello de Boqueixón recomenda en todo caso, o USO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA VENDEDORES E CLIENTELA dos mercados tradicionais.