Sede electrónica Concello de Boqueixón

03:08:32 Xoves 19 de maio 2022

Información

Secretaría

18/05/2021

EXPEDIENTE 2021/X999/000029. Modificación nº 1 da Relación de postos de traballo e organigrama do Co

 

No BOP núm. 90 publicouse o anuncio de aprobación definitiva da modificación núm. 1 da relación de postos de traballo do Concello de Boqueixón. 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/05/14/2021_0000004031.pdf


Xustificantes de Publicación: