Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

12:11:33 Sábado 30 de septiembre 2023

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

28/09/2022

Publicación dos beneficiarios/as das axudas á natalidade por nacementos entre o 25/05/22 e o 4/08/22

EXP: 2022/A002/000001

Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das subvencións concedidas das axudas por nenos/as nados/as entre o 25 de maio e o 4 de agosto de 2022 ó abeiro da convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non ccompetitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2022)


Justificantes de Publicación: