Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

20:08:02 Sábado 22 de junio 2024

Información

Formación, emprego e turismo

07/11/2022

Publicación dos beneficiarios/as das axudas á natalidade por nacementos entre o 02/09/22 ó 18/10/22

EXP: 2022/A002/000001

Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das subvencións concedidas das axudas por nenos/as nados/as entre o 2 de setembro e o 18 de  outubro de 2022 ó abeiro da convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non ccompetitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2022)


Justificantes de Publicación: