Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

01:46:49 Lunes 5 de junio 2023

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

24/03/2023

ANUNCIO.Lista definitiva das persoas aspirantes, tribunal cualificadorlugar e data selección

EXP: 2023/G003/000176

EXPEDIENTE 2022/E001/000001. Lista definitiva das persoas aspirantes, designación do tribunal cualifcador, lugar e data de valoración de méritos, realización de proba/s práctica/s. Convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de operario/a de obras e servizos como persoal laboral temporal en substitución dun operario de baixa por enfermidade.

 


Justificantes de Publicación: