Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

22:19:30 Sábado 22 de junio 2024

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

28/03/2023

ANUNCIO. RESULTADOS PROVISONAIS. Convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición du

EXP: 2022/E001/000001

ANUNCIO. RESULTADOS PROVISONAIS. Convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de operario/a de obras e servizos como persoal laboral temporal en substitución dun operario de baixa por enfermidade. EXPEDIENTE 2022/E001/000001.


Justificantes de Publicación: