Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

14:36:46 Sábado 18 de mayo 2024

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

12/09/2023

EXPEDIENTE 2023/E001/000003. Lista de persoas aspirantes admitidas, tribunal cualificador, data, hor

EXP: 2023/E001/000003

EXPEDIENTE 2023/E001/000003. Lista de persoas aspirantes admitidas, tribunal cualificador, data, hora e lugar de celebración das probas. Convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Emprego e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 6004; denominación: persoal administrativo Promoción Económica].


Justificantes de Publicación: