Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

14:48:15 Sábado 18 de mayo 2024

Información

Secretaria - Intervención

01/03/2024

EXPEDIENTE 2024/G016/000001. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana. Modificación do anexo de tarifas da ordenanza para actualizar o importe das taxas coa taxa de variación do 3,1 % do Índice de Prezos ao Consumo xeral entre decembro de 2022 e decembro de 2023.

EXP: 2024/G016/000001

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/02/29/2024_0000001353.pdf


Justificantes de Publicación: