Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

20:59:12 Sábado 22 de junio 2024

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

03/05/2024

Publicación de axudas de natalidade xustificadas, aboadas e desestimadas. Axudas Natalidade 2023

EXP: 2023/A002/000001

Expediente TEDeC: 2023/A002/000001. Publicación de axudas de natalidade xustificadas, aboadas e desestimadas da convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non competitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2023).


Justificantes de Publicación: