Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

21:00:43 Sábado 22 de junio 2024

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

08/05/2024

PUBLICACION LISTA ADMITIDOS/EXCLUIDOS, DATAS PROBAS, NOMEAMENTO TRIBUNAL SELECCIÓN (APROL 2024)

EXP: 2024/E001/000003

EXPEDIENTE 2024/E001/000003. Aprobar a lista das persoas candidatas admitidas e excluidas preseleccionados/as pola Oficina Pública de Emprego de Santiago Norte, datas das probas e nomeamento da comisión seleccionadora do proceso selectivo para  a contratación de dous (2) peóns/as forestais en réxime laboral temporal a cargo da subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural 2024).


Justificantes de Publicación: