Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

10:34:27 Domingo 26 de marzo 2023
Estás en:

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

14/01/2021

O Concello de Boqueixón solicita de Augas de Galicia a autorización das obras de recuperación da antiga Fonte do Santo, no lugar de Pico Sacro, na parroquia de Lestedo. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria informa-ción pública que prescribe o artigo 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia.

O Concello de Boqueixón solicita de Augas de Galicia a autorización das obras de recuperación da antiga Fonte do Santo, no lugar de Pico Sacro, na parroquia de Lestedo. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria informa-ción pública que prescribe o artigo 52 do Regulamento do dominio público hidráulico

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/13/2021_0000000061.pdf