Sede electrónica Concello de Boqueixón

15:58:03 Sábado 18 de maio 2024

Información

Secretaría

25/05/2021

2021/X999/000003 - Padrón do lixo do ano 2021

2021/X999/000003 - Padrón de lixo do ano 2021. No BOP núm. 96 publícase o anuncio mediante o que se expón ó público o padrón do lixo correspondente ó ano 2021, durante un prazo de 15 día e con carácter de notificación colectiva segundo o art. 124.3 da Lei xeral tributaria. 

 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/05/25/2021_0000004395.pdf


Xustificantes de Publicación: