Sede electrónica Concello de Boqueixón

06:09:15 Xoves 18 de xullo 2024

Información

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

27/03/2023

Anuncio das axudas de natalidade aprobadas e aboadas ós/ás beneficiarios/as 2022.

EXP: 2022/A002/000001

Expediente TEDeC: 2022/A002/000001. Convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non competitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2022). Publicación de as axudas de natalidade 2022 aprobadas e aboadas ós/ás beneficiarios/as.


Xustificantes de Publicación: