Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

21:40:41 Sábado 22 de junio 2024

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

17/08/2022

Anuncio. Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das axudas á natalidade

EXP: 2022/A002/000001

Anuncio. Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das subvencións concedidas ó abeiro da convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non competitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2022). Nados entre o 1 de xaneiro e o 24 de maio de 2022


Justificantes de Publicación: