Sede electrónica Concello de Boqueixón

12:58:59 Xoves 9 de febreiro 2023

Información

FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

17/08/2022

Anuncio. Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das axudas á natalidade

EXP: 2022/A002/000001

Anuncio. Publicar os nomes e apelidos das persoas beneficiarias e as contías das subvencións concedidas ó abeiro da convocatoria e bases reguladoras da concesión en réxime de concorrencia non competitiva de axudas por natalidade, adopción ou acollemento e fomento do comercio local de Boqueixón (Anualidade 2022). Nados entre o 1 de xaneiro e o 24 de maio de 2022


Xustificantes de Publicación: