Sede electrónica Ayuntamiento de Boqueixón

19:15:53 Lunes 4 de marzo 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

SECRETARIA

13/07/2023

Expediente 2023/G003/000450 - Aprobación do padrón de abastecemento de auga e sumidoiros


FORMACIÓN, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

12/07/2023

Lista definitiva admitidos/as, tribunal cualificador, datas probas Motobomba 2023


SECRETARIA

11/07/2023

2023/G003/000441- Nomeamento dos integrantes da mesa de contratación permanente do Concello de Boqueixón


SECRETARIA

29/06/2023

2023/X998/000023- EDICTO.-COMUNICANDO AO PÚBLICO A INICIACIÓN DA ACTA DE NOTORIEDAD DE TITULO PUBLICO DE ADQUISICIÓN PARA INMATRICULACIÓN DE FINCA NO INSCRITA ..REFERENCIA CATASTRAL: 15012A018000510000EB


FORMACIÓN, EMPRGO E TURISMO

27/06/2023

ANUNCIO.Bases e convocatoria para a provisión en réxime laboral temporal da contratación de 3 peóns


FORMACION, EMPREGO E TURISMO

21/06/2023

ANUNCIO.Resultados definitivos do proceso selectivo. Lista de aprobados, relación definitiva de pers


SECRETARIA

20/06/2023

2023/X998/000019 - Aprobación do padrón do lixo correspondente ó ano 2023.


SECRETARIA

19/06/2023

2023/X998/000022- UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.. labores de gestión de biomasa. Publicación en taboleiro.


FORMACIÓN, EMPREGO E TURISMO

19/06/2023

Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrati


EMPREGO

08/06/2023

ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS BAREMACIÓN DE MÉRITOS PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA EN PROPI